Komunikat GUNB w sprawie Powszechnego Spisu Źródeł Ciepła

W dniu dzisiejszym rusza Powszechny Spis Źródeł Ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna. Właściciele lub zarządcy budynków już istniejących mają 12 miesięcyu na złożenie deklaracji. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq