Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
44/20 12/08/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3021, działka nr 43 o powierzchni 700m2 z przeznaczeniem na zieleń ozdobną i uprawę warzyw. 18/01/2021
43/2020 12/08/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3021, działka nr 43 o powierzchni 400m2 z przeznaczeniem na zieleń ozdobną. 18/01/2021
42/20 03/06/2020 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Skolwin Port 3” 18/01/2021
41/20 03/06/2020 w sprawie zbycia przez Gminę Miasto Szczecin zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Artyleryjskiej 17 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040 18/01/2021
40/20 03/06/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3053, działka nr 40 o powierzchni 1050m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, owoców oraz zieleni ozdobnej. 18/01/2021
4/19 13/05/2019 Uchwała w sparwie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżurów do końca roku2019 09/08/2019
39/20 03/06/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3053, działka nr 3/7 o powierzchni 40m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe i zieleń ozdobną. 18/01/2021
38/20 04/03/2020 wniosku Pana Jacka Chłapowskiego o nadania nazwy ulicy „Gen. M. Boruty-Spiechowicza” dla drogi publicznej (działka nr 46/19) 12/03/2020
37/20 04/03/2020 sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej 3 lat nieruchomości gminnej (dz. nr 30 i 31 obręb 3053, ul. Stołczyńska) z przeznaczeniem na wybudowanie instalacj 12/03/2020
36/20 04/03/2020 w sprawie użyczenia lokalu – siedziby Rady Osiedla dla Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze oraz podpisania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej ze Stowarzyszeniem Solidarne Kobiety Zawsze, przy realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzeni 12/03/2020