Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
71/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3041, działka nr 6/2 o powierzchni 705 m2 z przeznaczeniem na cele: użytek prywatny, rekreacja. 17/10/2021
70/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3043, działka nr 9/1 o powierzchni 1310 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawa warzyw i owoców, rekreacja. 17/10/2021
7/19 05/06/2019 W sprawie przyznania diety skarbnikowi 03/12/2019
69/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży części gruntu Gminy Miasto Szczecin posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3021, działka nr 45/1 o powierzchni 5 m2 z przeznaczeniem na cele: poszerzenie zjazdu z ulicy Inwalidzkiej. 17/10/2021
68/21 15/09/2021 W sprawie wnioskowania do Urzędu Miasta o zrealizowanie ze środków inwestycyjnych Rady Osiedla wskazanych inwestycji 17/10/2021
67/21 15/09/2021 w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżurów do końca roku 2021 17/10/2021
66/21 27/05/2021 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do WGK o przyznanie środków z rezerwy Rad Osiedli na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców. 08/09/2021
65/21 27/05/2021 W sprawie zgłoszenia wniosków do Budżetu Miasta Szczecina na 2022r. 08/09/2021
64/21 27/05/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3040, działka nr 5/5 o powierzchni 700 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawy warzyw i zieleń ozdobną 08/09/2021
63/21 16/04/2021 W sprawie poparcia Apelu autorów projektu SBO pn.: „Kurs na Północ” do Radnych Rady Miasta Szczecin o wprowadzenie do najbliższej, kwietniowej noweli budżetu miasta wybranych elementów projektu „Kurs na Północ”, których realizacja mogłaby zostać rozpoczęt 21/04/2021