Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
99/22 01/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Rady Osiedla za rok 2021 07/09/2022
30/20 15/01/2020 w sprawie zbycia przez Gminę Miasto Szczecin nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stołczyńskiej, obręb 3021, działki nr 25/5 i 25/7 29/02/2020
41/20 03/06/2020 w sprawie zbycia przez Gminę Miasto Szczecin zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Artyleryjskiej 17 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040 18/01/2021
20/19 04/09/2019 W sprawie zgłoszenia wniosków do Budżetu Miasta Szczecina na 2020 r. 03/12/2019
65/21 27/05/2021 W sprawie zgłoszenia wniosków do Budżetu Miasta Szczecina na 2022r. 08/09/2021
10/19 05/06/2019 W sprawie zgłoszenia wniosków i uwag do Prezydenta Szczecina 03/12/2019
17/19 07/08/2019 W sprawie zgłoszenia wniosków i uwag do Prezydenta Szczecina - plan zagospodarownia "Skolwin Port 3" 03/12/2019
32/20 15/01/2020 w sprawie zorganizowania „centralnego” festynu z okazji Dnia Dziecka na polanie rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej 29/02/2020
38/20 04/03/2020 wniosku Pana Jacka Chłapowskiego o nadania nazwy ulicy „Gen. M. Boruty-Spiechowicza” dla drogi publicznej (działka nr 46/19) 12/03/2020
48/20 28/10/2020 zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3046, działka nr 15/2 o powierzchni 480m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. 18/01/2021