Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
74/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3041, działka nr 8 o powierzchni 240 m2 z przeznaczeniem na cele: ogrodniczo-rekreacyjne. 17/10/2021
73/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3042, działka nr 5/9 i nr 128 o powierzchni 936 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawy ogrod-nicze i sadownicze. 17/10/2021
72/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3043, działka nr 9/1 i nr 1/10 o powierzchni 620 m2 z przeznaczeniem na cele: działalność rekreacyjna, trawa - łąka kwiato 17/10/2021
71/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres do trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3041, działka nr 6/2 o powierzchni 705 m2 z przeznaczeniem na cele: użytek prywatny, rekreacja. 17/10/2021
70/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3043, działka nr 9/1 o powierzchni 1310 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawa warzyw i owoców, rekreacja. 17/10/2021
69/21 15/09/2021 W sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży części gruntu Gminy Miasto Szczecin posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3021, działka nr 45/1 o powierzchni 5 m2 z przeznaczeniem na cele: poszerzenie zjazdu z ulicy Inwalidzkiej. 17/10/2021
68/21 15/09/2021 W sprawie wnioskowania do Urzędu Miasta o zrealizowanie ze środków inwestycyjnych Rady Osiedla wskazanych inwestycji 17/10/2021
67/21 15/09/2021 w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń oraz harmonogramu dyżurów do końca roku 2021 17/10/2021
66/21 27/05/2021 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do WGK o przyznanie środków z rezerwy Rad Osiedli na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców. 08/09/2021
65/21 27/05/2021 W sprawie zgłoszenia wniosków do Budżetu Miasta Szczecina na 2022r. 08/09/2021