Uchwały

Nr uchwałysortuj malejąco Data uchwały Tytuł Data dodania
1/19 08/05/2019 Uchwałą w sprawie wydatkowania śrdoków RO 09/08/2019
10/19 05/06/2019 W sprawie zgłoszenia wniosków i uwag do Prezydenta Szczecina 03/12/2019
100/22 07/09/2022 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie propozycji sprzedaży w trybie bezprzetargowym części gruntu Gminy Miasto Szczecin tj. części działek nr 33/2 i 29/2 obręb 3040 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości o adresach: Ciesielska 14 i C 07/09/2022
101/22 03/07/2022 W sprawie zmiany przeznaczenia przyznanych środków z rezerwy Rad Osiedli 07/09/2022
102/22 07/09/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3141, działka nr 59 o powierzchni 185 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawa warzyw. 05/12/2022
103/22 07/09/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3140, działka nr 182/2 o powierzchni około 500 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawa warzyw. 05/12/2022
104/22 26/10/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3046, działka nr 34/1 o powierzchni około 534 m2 z przeznaczeniem na cele: sad owocowy. 05/12/2022
105/22 26/10/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3041, działka nr 71 o powierzchni około 16,5 m2 z przeznaczeniem na cele: urządzenie zieleni. 05/12/2022
106/22 26/10/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3046, działka nr 59 o powierzchni około 67 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawy ogrodnicze, trawnik. 05/12/2022
107/22 26/10/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3042, działka nr 74/11 o powierzchni około 100 m2 z przeznaczeniem na cele: rośliny ozdobne, trawnik. 05/12/2022