Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
109/22 23/11/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3040, działka nr 39/4 o powierzchni około 769 m2 z przeznaczeniem na cele: działalność rekreacyjna. Na działce rosną krzew 05/12/2022
110/22 23/11/2022 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do WGK o przyznanie środków z rezerwy Rad Osiedli na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców. 05/12/2022
104/22 26/10/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3046, działka nr 34/1 o powierzchni około 534 m2 z przeznaczeniem na cele: sad owocowy. 05/12/2022
105/22 26/10/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3041, działka nr 71 o powierzchni około 16,5 m2 z przeznaczeniem na cele: urządzenie zieleni. 05/12/2022
106/22 26/10/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3046, działka nr 59 o powierzchni około 67 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawy ogrodnicze, trawnik. 05/12/2022
107/22 26/10/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3042, działka nr 74/11 o powierzchni około 100 m2 z przeznaczeniem na cele: rośliny ozdobne, trawnik. 05/12/2022
108/22 26/10/2022 W sprawie wydania opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Stołczyńskiej, stanowiącą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 23/7 obręb 3021 z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. 05/12/2022
100/22 07/09/2022 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie propozycji sprzedaży w trybie bezprzetargowym części gruntu Gminy Miasto Szczecin tj. części działek nr 33/2 i 29/2 obręb 3040 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości o adresach: Ciesielska 14 i C 07/09/2022
102/22 07/09/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3141, działka nr 59 o powierzchni 185 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawa warzyw. 05/12/2022
103/22 07/09/2022 W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej trzech lat, części gruntu posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3140, działka nr 182/2 o powierzchni około 500 m2 z przeznaczeniem na cele: uprawa warzyw. 05/12/2022