Zaproszenie do zgłaszania uwag i propozycji do listy proponowanych Inwestycji Rady Osiedla